වාද්දුව – වස්කඩුව බද්ද ගම් සභාවට කළුතර මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ කළුතර නගර සභා බල ප්‍රදේශය හැර ප්‍රධාන පාලමෙන් උතුරු ප්‍රදේශය අයත් විය.සභිකවරු 16 ක් වූ අතර  අවසන් වරට සභාපති ධුරයට පත් වුයේඩඩ්ලි විජේසේකර මැතිතුමාය.එම ගම් සභා ක්‍රමයට නැවතීමේ තිත තබමින් 1987 අංක 15 දරණ ප්‍රාදේශීය සභා පනත මගින් කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාව සංස්ථාපනය විය.

එහි මායිම වූයේ පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව,බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව,බේරුවල  ප්‍රාදේශීය සභාව,බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව හා දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව මායිම් ලෙස පිහිටයි.

1987 දී ප්‍රාදේශීය සභා පනත ඇතිවූවත් පළමු වරට ඡන්ද ක්‍රමයකින් ප්‍රාදේශීය සභාව සදහා මන්ත්‍රී මඩුල්ල තේරී පත් වූයේ  1991 මැයි 17වන දිනය.

එහි ප්‍රථම සභාපති වරයා වූයේ ගාමිණී එස්. කවිරත්න මැතිතුමාය.එහි උප සභාපති වූයේ ඒ.නන්දන ඩි.සිල්වා මැතිතුමාය.එතැන් සිට මේ දක්වා1997, 2002, 2006 සහ  2011 ලෙස සභාවන් පහක් පැවතින.

2011 වසරේ සිට 2015.05.15 දින ප්‍රාදේශීය සභාව විසිරුවාහරින තෙක් සභාපති ධූරය   හෙබවූයේ ගරු ලක්ෂ්මන් විදානපතිරණ මැතිතුමා වන අතර උප සභාපතිධූරය   හෙබවූයේ ගරු සංජීව ආරියරත්න මැතිතුමාය.

එතැන් පටන් 2015.12.05 දක්වා  කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාව මෙහෙය වනු ලැබුවේ ලේකම් හා සභාවේ කාර්ය කර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙ නිලධාරිනිය ලෙස ක්‍රියා කළ බී.බී.ඉන්ද්‍රානි මහත්මිය විසිනි. ඇය විශ්‍රාම ගැනීමෙන් පසු එම තනතුරට පත් වූ ජේ.සී.පී. වීරසේකර මහත්මිය විසින් කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාව මෙහෙය වනු ලැබීය.

2018 පෙබරවාරි මස 10 දින පවත්වනු ලැබූ පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් පසු, 2018 මාර්තු මස 09 වන දා සිට කළුතර ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභාපති තනතුර හොබවනු ලබන්නේ දේශකීර්ති සංජීව ආරියරත්න මැතිතුමාය.